JotDomain.com บริการจดโดเมน
คุณภาพ ด้วยระบบ Control Panel
รูปแบบใหม่ใช้งานง่าย เอาใจสมาชิก
ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ด้วยประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโดเมนที่มากขึ้น และ
ครอบคลุมกว่าเดิม

ค่าบริการจดโดเมนเริ่มต้นปีละ 625 บาท

 


    

    
  Untitled Document
เว็บโฮสติ้ง

New Registration
1. Domain name คืออะไร
2. จะเลือกชื่อโดเมนโดยใช้ตัวอักษรอะไรได้บ้าง
3. ชื่อโดเมนที่จดแล้ว จะสามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภายหลังได้หรือไม่
4. จดโดเมนกับ JotDomain.com แล้วจะเปลี่ยนไปใช้บริการกับเจ้าอื่นได้หรือไม่
5. TLDs คืออะไร และ JotDomain.com บริการ TLDs อะไรบ้าง
6. จดโดเมนแล้ว มีพื้นที่ทำเว็บให้เท่าไหร่ และ จะ upload เว็บได้อย่างไรบ้าง?
7. จดชื่อโดเมนกับที่นี่แล้ว จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนจริงๆ และไม่มีการขโมยชื่อโดเมนกัน สิทธิความเป็นเจ้าของโดเมนจะเป็นอย่างไร
8. หลังจากจดชื่อโดเมนกับ JotDomain.com แล้ว จะมีหน้า Under Construction ให้หรือไม่
9. หลังจากจดชื่อโดเมนแล้ว ต้องการแก้ไขชื่อผู้ติดต่อ หรือแก้ไข DNS จะต้องทำอย่างไร
10. หลังจากจดชื่อโดเมนกับ JotDomain.com แล้วกี่วันถึงใช้งานโดเมนได้ ทำไมพิมพ์ชื่อโดเมนเข้าไปยังบราวเซอร์แล้ว จึงไม่ขึ้น
11. จะมีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุหรือไม่
12. มีวิธีการชำระค่าบริการอย่างไรบ้าง
13. หลังจากแจ้งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าโดเมนได้ถูกจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

Modify Domain
1. หลังจากจดชื่อโดเมนแล้ว ต้องการแก้ไขชื่อผู้ติดต่อ หรือแก้ไข DNS จะต้องทำอย่างไร
2. ที่บอกว่าสามารถ redirect URL ไปยังเว็บฟรีได้นั้น ทำอย่างไร
3. ที่บอกว่าสามารถ forward อีเมล์ไปยังที่อื่นได้นั้น ทำอย่างไร
4. สามารถสร้าง, เปลี่ยน password ของแต่ละโดเมนได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
5. การทำ Redirect แบบ ธรรมดา (URL Redirect) กับ แบบ URL Frame เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
6. แจ้งทำ Redirect ไปแล้ว สามารถยกเลิกได้หรือไม่
7. แจ้งทำ Forward mail ไปแล้ว ทำไมใช้งานไม่ได้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Domain Transfer
1. การย้ายโดเมน (Transfer domain) จากศูนย์จดทะเบียนอื่น มาที่ JotDomain.com ทำได้อย่างไร
2. การย้ายโดเมน (Transfer domain) ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
3. การนับวันหมดอายุของโดเมนหลังจากย้ายโดเมนเรียบร้อยแล้ว จะนับอย่างไร
4. ต้องการย้ายโดเมนจากที่อื่นมาที่ JotDomain.com แต่โดเมนใกล้หมดอายุ ต้องทำก่อนหมดอายุอย่างน้อยกี่วัน
5. การย้ายโดเมนจาก JotDomain.com ไปที่ผู้ให้บริการรายอื่นทำได้หรือไม่
6. จะสามารถตรวจสอบสถานะการ Transfer โดเมนได้อย่างไร
7. หากย้ายโดเมนมาไม่สำเร็จ จะขอเงินคืนได้หรือไม่
8. จะย้ายโดเมนออกไปยังผู้ให้บริการเจ้าอื่นได้หรือไม่
9. ทำไมการย้ายโดเมน .org, .biz, .com, และ .net จึงต้องมีการถาม Authorization Info / EPP Key
10. สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนการทำการโอนย้ายโดเมน

Domain Renewal
1. จะมีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุอย่างไรบ้าง
2. จะตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมนได้อย่างไร
3. ถ้าต้องการต่ออายุ (Renewal) โดเมนทำได้อย่างไร
4. มีค่าต่ออายุโดเมนหรือไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร
5. ถ้าโดเมนหมดอายุแล้ว จะต่อได้หรือไม่
6. ถ้าโดเมนหมดอายุแล้วเกิน 15 วัน จะต่อได้หรือไม่

Other Information
1. บริษัท แปซิฟิค เนท เวนเจอร์ จำกัด คือใคร ทำธุรกิจอะไร
2. ราคาค่าบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต

Domain Locked/Unlocked
1. Domain Locked/Unlocked คืออะไร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่ support@jotdomain.com

Answers

New Registration
1. Domain name คืออะไร

ชื่อ (ชุดตัวอักษร) ที่ใช้เรียกชื่อคอมพิวเตอร์ ทำให้เราจำง่ายกว่าการจำตัวเลข IP (Internet Protocol numbers) ซึ่งถ้าเรียกชื่อโดเมนจะเปรียบเสมือนเราเรียก หมายเลข IP ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะค้นหาที่ Host ปลายทางให้เอง พร้อมกับนำข้อมูลโฮมเพจมาแสดง

เช่น Gmail.com มีหมายเลข IP เป็น 209.85.231.19 เราสามารถเรียกหมายเลข IP นี้แล้วไปยังหน้าของ Gmail ได้เช่นกัน แต่ Domain name ทำให้เราไม่ต้องจำหมายเลข IP แค่พิมพ์ Gmail.com ก็ไปยังหน้าเว็บของ Gmail ได้


2. จะเลือกชื่อโดเมนโดยใช้ตัวอักษรอะไรได้บ้าง

โดยหลักการของ ICANN ท่านสามารถเลือกคำที่ประกอบด้วย a-z, 0-9, และขีดกลาง ‘-’ โดยที่ไม่สามารถใช้ขีดกลางขึ้นต้น หรือลงท้ายได้ ส่วนตัวอักษรใหญ่หรือเล็กจะถือว่าเหมือนกัน


3. ชื่อโดเมนที่จดแล้ว จะสามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภายหลังได้หรือไม่

การเปลี่ยนแปลงชื่อไม่สามารถทำได้ ส่วนการยกเลิกสามารถทำได้โดยแจ้งมายังบริษัทฯ แต่การจดชื่อโดเมนและบริการทั้งหมด ไม่สามารถคืนเงินได้


4. จดโดเมนกับ JotDomain.com แล้วจะเปลี่ยนไปใช้บริการกับเจ้าอื่นได้หรือไม่

โดยข้อบังคับของ ICANN แล้วผู้ให้บริการต้องยินยอมให้ลูกค้าย้ายไปใช้บริการกับผู้อื่นได้ตลอดที่ร้องขอหลังจากจดชื่อโดเมนนั้นเกินกว่า 60 วันแล้ว และเนื่องจากเราอยู่ภายใต้ข้อบังคับเดียวกัน ท่านจึงสามารถย้ายไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่นได้ตลอดเวลา หลังจากจดชื่อโดเมนกับเราเกินกว่า 60 วันแล้ว

5. TLDs คืออะไร และ JotDomain.com บริการ TLDs อะไรบ้าง

TLDs หมายถึง Top-Level Domains ที่เราคุ้นเคยกับมากก็คือ .com ซึ่ง .com นี้เองที่เรียกว่า TLDs

TLDs แบ่งได้หลายประเภท เช่น Generic TLDs : .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, and .org เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม ICANN)

JotDomain.com เปิดบริการ TLDs ดังนี้
.COM เหมาะสำหรับบริษัท, ห้างร้าน
.NET เหมาะสำหรับบริษัท, องค์กรเกี่ยวกับระบบ Networks
.ORG เหมาะสำหรับองค์กร, หน่วยงาน,สมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร
.INFO เหมาะสำหรับหน่วยงาน องค์กรที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
.BIZ เหมาะสำหรับองค์กร บริษัท ห้างร้าน
.US เหมาะสำหรับโดเมนที่มีการใช้งานใน US
6. จดโดเมนแล้ว มีพื้นที่ทำเว็บให้เท่าไหร่ และ จะ upload เว็บได้อย่างไรบ้าง?

จดโดเมน เป็นบริการจดชื่อโดเมนอย่างเดียว (พร้อมบริการเสริมอื่นๆ เช่น email forwarding, parking, etc.) แต่ไม่ได้รวมถึงการให้บริการพื้นที่สำหรับเว็บโฮสติ้ง หากท่านต้องการใช้บริการเว็บโฮสติ้ง เราขอแนะนำ HostPacific.com

7. จดชื่อโดเมนกับที่นี่แล้ว จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนจริงๆ และไม่มีการขโมยชื่อโดเมนกัน สิทธิความเป็นเจ้าของโดเมนจะเป็นอย่างไร

ด้วยประสบการณ์เป็นเวลาหลายปีของบริษัท แปซิฟิค เนท เวนเจอร์ จำกัด ด้วยนโยบายการดำเนินงานที่ซื่อตรงต่อลูกค้า รวมทั้งตัวอย่างลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ให้บริการอยู่ จะทำให้ท่านมั่นใจได้ในเรื่องข้างต้น นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติของเรายังใช้การตรวจสอบโดยใช้รหัสผ่าน ซึ่งท่านผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบ จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านเพียงผู้เดียว ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโดเมนของท่านได้ ส่วนสิทธิความเป็นเจ้าของโดเมน จะเป็นของผู้ที่มีชื่อในช่อง Registrant ซึ่งท่านเองเป็นผู้เลือก หรือเปลี่ยนแปลง และสิทธินี้จะคงอยู่ตราบจนหมดอายุของโดเมน สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองผ่าน Whois

8. หลังจากจดชื่อโดเมนกับ JotDomain.com แล้ว จะมีหน้า Under Construction ให้หรือไม่

สำหรับโดเมนที่ใช้บริการ DNS ของเรา เราจะมีหน้า Under Construction (http://parking.jotdomain.com/) เตรียมไว้ให้กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บของท่านทราบว่าท่านกำลังดำเนินการสร้างเว็บนั้นอยู่ และเมื่อพร้อมท่านก็สามารถย้ายไปใช้โฮสติ้งที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนไปใช้ DNS ของผู้ให้บริการโฮสติ้งเจ้านั้นได้ทันที

9. หลังจากจดชื่อโดเมนแล้ว ต้องการแก้ไขชื่อผู้ติดต่อ หรือแก้ไข DNS จะต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น ผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ โดยหลังการจดชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากเรา ซึ่งจะแจ้งถึงรายละเอียดการใช้งานระบบ ชื่อ และรหัสผ่าน เพื่อท่านสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลการติดต่อทั้งหมด รวมทั้ง DNS ได้ตามต้องการ

10. หลังจากจดชื่อโดเมนกับ JotDomain.com แล้วกี่วันถึงใช้งานโดเมนได้ ทำไมพิมพ์ชื่อโดเมนเข้าไปยังบราวเซอร์แล้ว จึงไม่ขึ้น

จะใช้เวลาไม่เกิน 24-48 ชั่วโมง เพื่อรอให้ฐานข้อมูลของชื่อโดเมนทั่วโลก ปรับปรุงข้อมูลชื่อโดเมนของท่านเข้าสู่ระบบจนเรียบร้อย ท่านจึงสามารถเรียกใช้งานชื่อโดเมนนั้นได้

ในกรณีที่ต้องการกำหนด DNS เองสามารถกำหนด ณ ตอนที่ New register ได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการในการ Modify DNS ซ้ำ ซึ่งต้องใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง เช่นกัน

11. จะมีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุหรือไม่

JotDomain.com จะแจ้งเตือนท่าน ทางอีเมล์ผู้ดูแลโดเมน (Administrative Contact) ไม่น้อยกว่า 30 วัน และส่งอีเมล์แจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ

12. มีวิธีการชำระค่าบริการอย่างไรบ้าง

ในปัจจุบัน ท่านสามารถชำระค่าบริการได้โดยการโอนเงินผ่านเข้ามายังบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และแจ้งยืนยันกลับมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะได้รับทางอีเมล์หลังการสั่งจดชื่อโดเมน หรือท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์คาร์ด และไทยพาณิชย์ ได้เช่นกัน

โดยถ้าเป็นการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ท่านจะต้อง FAX หลักฐานการโอนเงินพร้อมกับเขียนชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน หรือถ่ายรูปสลิปแจ้งโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

13. หลังจากแจ้งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าโดเมนได้ถูกจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ทางเราได้รับหลักฐานการโอนเงิน ทางเราก็จะทำการ Approve โดเมนที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อไว้ หลังจากนั้นจะมีอีเมล์แจ้งสถานะของการสั่งซื้อ ถ้าทำการจดทะเทียนโดเมนเรียบร้อยอีเมล์จะแจ้งชื่อโดเมนพร้อมกับรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการจัดการโดเมนผ่านระบบ Control Panel


Modify Domain
1. หลังจากจดชื่อโดเมนแล้ว ต้องการแก้ไขชื่อผู้ติดต่อ หรือแก้ไข DNS จะต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น ผ่านระบบ Control Panel ออนไลน์ของเราได้ โดยหลังการจดชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากเรา ซึ่งจะแจ้งถึงรายละเอียดการใช้งานระบบ ชื่อและรหัสผ่าน เพื่อท่านสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลการติดต่อทั้งหมด รวมทั้ง DNS ได้ตามต้องการ

2. ที่บอกว่าสามารถ redirect URL ไปยังเว็บฟรีได้นั้น ทำอย่างไร

ท่านสามารถ Login เข้าไปยัง Control Panel เพื่อทำ URL redirect ได้ โดยสามารถเลือกได้ทั้ง จะให้ redirect ธรรมดา โดยให้ชื่อ URL จริงปรากฏ เช่น http://www.geocities.com/myweb หรือ จะให้ปรากฏ เป็นชื่อโดเมนที่ท่านจดใหม่ก็ได้เช่นกัน (โดยการเลือก URL Frame)

3. ที่บอกว่าสามารถ forward อีเมล์ไปยังที่อื่นได้นั้น ทำอย่างไร

ท่านสามารถ Login เข้าไปยัง Control Panel เพื่อทำการตั้งให้อีเมล์ที่มายังโดเมนที่ท่านจดกับเรา ส่งต่อไปยัง mailbox ที่อื่นของท่านได้สูงสุด 10 ชื่อ เช่น ส่งต่อจาก yourname@domain.com ไปยัง yourname@yourISP.com หรือ yourname@hotmail.com ได้

4. สามารถสร้าง, เปลี่ยน password ของแต่ละโดเมนได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถ Login เข้าไปที่ Control Panel แล้วเลือกโดเมนที่ต้องการสร้างหรือเปลี่ยน password เลือกรหัสผ่าน > Edit > ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการ และ ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้องของรหัสผ่าน

5. การทำ Redirect แบบ ธรรมดา (URL Redirect) กับ แบบ URL Frame เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ท่านสามารถ Login เข้าไปที่ Control Panel แล้วเลือกหัวข้อ Redirect ระบบจะกำหนดให้เลือกชนิดของการทำ Redirect และ กรอก URL ที่ต้องการให้ Redirect ไป

URL Redirect เป็นการ Redirect Domain name เพื่อให้ชี้โดเมนไปยัง URL ที่ต้องการตามที่ได้กรอกมาในช่องของ URL Redirect

URL Frame มีการทำงานที่คล้ายๆ กับ URL Redirect แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ เมื่อมีการ Redirect แล้วชื่อ Domain จะไม่เปลี่ยนไปตาม URL Redirect นั้นๆ

6. แจ้งทำ Redirect ไปแล้ว สามารถยกเลิกได้หรือไม่

การแจ้งยกเลิก Redirect สามารถทำได้โดย Login เข้าไปที่ Control Panel แล้วเลือกหัวข้อ Edit DNS เพื่อ Modify DNS ให้ชี้ไปที่ Web hosting ที่ท่านต้องการ ระบบจะทำการยกเลิก Redirect ให้อัตโนมัติ หรือ หากต้องการเปลี่ยนการ Redirect ไปที่อื่น ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเข้าไปยังหน้า Redirect ใน Control Panel เช่นกัน อนึ่ง ในกรณีแรก ท่านจะต้องรอให้การ Update DNS เสร็จสมบูรณ์ประมาณ 24-48 ชั่วโมง จึงจะมีผลต่อการยกเลิก Redirect

7. แจ้งทำ Forward mail ไปแล้ว ทำไมใช้งานไม่ได้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

การใช้บริการ Forward mail จะต้องใช้ DNS ของ Rigistrar (ENOM) กรณีเป็น DNS ของที่อื่นระบบจะทำการ Modify ให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะถ้ามี Web hosting อยู่แล้วจะมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เนื่องจาก DNS ถูก Modify เป็น DNS ของทางเรา ซึ่งถ้าเป็น DNS ของทางเราอยู่แล้วจะสามารถใช้งานในส่วนของ Forward mail ได้ แต่ถ้าไม่ใช่ DNS ของทางเราจะต้องรอให้ DNS update 24-48 ชั่วโมงจึงจะใช้งาน Forward mail ได้

หมายเหตุ: DNS (ENOM) DNS1.Name-Service.com
                                DNS2.Name-Service.com
                                DNS3.Name-Service.com
                                DNS4.Name-Service.com


Domain Transfer
1. การย้ายโดเมน (Transfer domain) จากศูนย์จดทะเบียนอื่น มาที่ JotDomain.com ทำได้อย่างไร

ในเว็บไซต์ JotDomain.com จะมีเมนูให้เลือก Transfer Domain ระบบจะมีช่องให้กรอกชื่อโดเมนที่ต้องการย้าย สามารถย้ายพร้อมๆ กันได้หลายโดเมน โดยกรอก 1 บรรทัดต่อหนึ่งโดเมนให้แบ่งบรรทัดโดยการกดแป้น Enter

ในการโอนย้ายโดเมน มายัง JotDomain.com นั้น มี 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ อยู่ดังนี้คือ

ขั้นที่ 1

     1.1 ให้ตรวจเช็คว่าโดเมนของท่านมีสถานะถูกล๊อกหรือไม่ กรณีมี status เป็น "clienttransferprohibited" ต้องแจ้งผู้ให้บริการเดิมปลดล๊อก เช็คได้ที่ http://www.jotdomain.com/whois.php ดูที่ status

     1.2 อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับผุ้ให้บริการเก่าควรเป็นอีเมล์ที่มีอยู่จริงและสามารถใช้งานได้ หรือควรเปลี่ยนอีเมล์ให้เป็นของคุณโดยตรง เนื่องจากขั้นตอนการโอนย้าย ระบบจะส่งเมล์ยืนยันการย้ายไปที่อีเมล์นี้
** หากไม่แก้ไขตามข้างต้นจะไม่สามารถทำการย้ายโดเมนได้ในทุกๆ กรณี

     1.3 ให้ขอ EPP Key จากผู้ให้บริการเดิม เพื่อนำมากรอกในขั้นตอนการทำรายการสั่งย้ายโดเมน

ขั้นที่ 2 แจ้งโอนย้ายที่ JotDomain.com (ทำรายการสั่งย้ายโดเมน)

ขั้นที่ 3 หลังจากการชำระเงิน และทางเราเริ่มกระบวนการแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์จากระบบของเรา (เพื่อความปลอดภัย อีเมล์นี้จะส่งไปยัง Administrative contact) ซึ่งในอีเมล์จะมีลิ้งค์ (ลิงค์มีอายุ 5 วัน) ที่ท่านจะต้องคลิกเพื่ออนุมัติการโอนย้าย หลังจากท่านคลิกที่ลิ้งค์เพื่ออนุมัติการโอนย้ายแล้ว

ขั้นที่ 4 ศูนย์จดโดเมน (registrar) เจ้าเก่าจะติดต่อ และส่ง email อนุมัติการโอนย้ายโดเมนไปยัง Administrative contact ของโดเมนนั้นเช่นกัน ซึ่งท่านจะต้องอนุมัติการโอนกับ registrar เดิมด้วย โดยวิธีที่แตกต่างกันเช่น
- ให้คลิกลิ้งค์ในอีเมล์เพื่อยืนยันการสั่งย้าย หรือ
- ไม่ต้องคลิกลิ้งค์ใดๆทั้งสิ้น และให้ปล่อยขั้นตอนดำเนินต่อไป หากคลิ๊กอาจหมายถึงยกเลิกการโอนย้ายโดเมน หรือ
- registrar บางราย อาจจะต้องให้เจ้าของโดเมนล๊อกอินที่ panel เพื่ออนุมัติการโอนย้าย
ฉะนั้นกรุณาอ่านอีเมล์และทำความเข้าใจให้ละเอียด

ขั้นที่ 5 ระบบของ registrar จะประสานงานกันโดยอัตโนมัติ เพื่อเริ่มต้นการโอนย้ายโดเมนของท่าน พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้กรอกไว้ที่เดิม มายัง JotDomain.com และในกรณีที่ไม่มีเหตุติดขัดใดๆ ก็จะเสร็จสิ้นภายใน 3-5 วัน

2. การย้ายโดเมน (Transfer domain) ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

การโอนย้ายโดเมน (Transfer domain) จะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกับการจดทะเบียนใหม่ และหลังการโอนย้ายเรียบร้อบแล้ว โดเมนของท่านจะได้รับการต่ออายุออกไปอีก 1 ปี นับจากวันหมดอายุเดิม

3. การนับวันหมดอายุของโดเมนหลังจากย้ายโดเมนเรียบร้อยแล้ว จะนับอย่างไร

การนับวันหมดอายุโดเมนจะนับต่อจากเดิมให้ 1 ปี เช่น yourdomain.com จะหมดอายุ 02-02-2003 แจ้งย้ายโดเมนมาที่ JotDomain.com เมื่อเสร็จสมบูรณ์ครบทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะบอกจำนวนปีให้ จากเดิม 02-02-2003 ให้ใหม่เป็น 02-02-2004

4. ต้องการย้ายโดเมนจากที่อื่นมาที่ JotDomain.com แต่โดเมนใกล้หมดอายุ ต้องทำก่อนหมดอายุอย่างน้อยกี่วัน

เมื่อโดเมนใกล้หมดอายุแล้วต้องการย้านโดเมนมาที่ JotDomain.com ต้องแจ้งย้ายก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน และต้องทำการ FAX หลักฐานการโอนเงินให้เร็วที่สุดเพื่อทางเราจะได้ทำการเริ่มกระบวนการโอนโดเมน ก่อนที่โดเมนจะหมดอายุลง

5. การย้ายโดเมนจาก JotDomain.com ไปที่ผู้ให้บริการรายอื่นทำได้หรือไม่

โดยข้อบังคับของ ICANN แล้วผู้ให้บริการต้องยินยอมให้ลูกค้าย้ายไปใช้บริการกับผู้อื่นได้ตลอดที่ร้องขอหลังจากจดชื่อโดเมนนั้นเกินกว่า 60 วันแล้ว และเนื่องจากเราอยู่ภายใต้ข้อบังคับเดียวกัน ท่านจึงสามารถย้ายไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่นได้ตลอดเวลา หลังจากจดชื่อโดเมนกับเราเกินกว่า 60 วันแล้ว

6. จะสามารถตรวจสอบสถานะการ Transfer โดเมนได้อย่างไร

วิธีการตรวจสอบว่าการ Transfer ไปถึงไหนต้องรอขั้นตอนอะไรจากใคร สามารถตรวจสอบได้ที่ Control Panel โดยใช้ User/Password ที่เคยส่งไปให้ตอนที่ทำการ Approve การย้ายครั้งแรก หรือถ้าจำไม่ได้หาไม่เจอสามารถสอบถามรหัสผ่านได้ที่ Forget password คลิ๊กรูป เพื่อดูสถานะ

7. หากย้ายโดเมนมาไม่สำเร็จ จะขอเงินคืนได้หรือไม่

ก่อนที่ท่านจะแจ้งย้ายโดเมน ท่านควรตรวจสอบวันหมดอายุปัจจุบันให้ดี และมั่นใจว่าอีเมล์ที่เป็น Administrative Contact นั้นเป็นของท่าน และสามารถอ่านอีเมล์เพื่อทำขั้นตอนอนุมัติการโอนโดเมนได้ หากท่านปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องแล้ว แต่การโอนโดเมนไม่สำเร็จ ทางเราจะเก็บเป็นเครดิตให้ท่าน เพื่อจดชื่อโดเมนใหม่แทนในมูลค่าที่เท่ากัน

8. จะย้ายโดเมนออกไปยังผู้ให้บริการเจ้าอื่นได้หรือไม่

หากท่านเป็นเจ้าของชื่อโดเมน หรือเป็น Administrative Contact ของโดเมนนั้น ท่านสามารถย้ายออกจาก JotDomain.com ได้ตามที่ท่านประสงค์ เพราะเป็นระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก ICANN ทั้งนี้ท่านจะต้องดำเนินการเริ่มการโอนที่เว็บของผู้ให้บริการเจ้าใหม่ โดยใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับโดเมนเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ ส่งอีเมล์เข้ามาทาง support@jotdomain.com เพื่อแจ้งให้ทางเราปลดล๊อกโดเมน และส่ง EPP KEY (Authorization Code) ให้

9. ทำไมการย้ายโดเมน .biz, .com, และ .net จึงต้องมีการถาม Authorization Info / EPP Key

เป็นระบบของ registrar ที่ดูแล top level domain name ที่ออกแบบระบบการโอนย้ายโดเมน โดยจะต้องมี EPP Key นี้ในการโอนย้ายทุกครั้งโดย EPP Key นี้ สามารถขอได้จากผู้ให้บริการเจ้าเดิมหรือใน Control Panel ที่คุณใช้งานอยู่ และสำหรับ JotDomain.com EPP Key นี้จะถูกระบุไว้ใน Control Panel ในส่วนของ Modify contact

โดยทุกครั้งที่จะทำการโอนย้ายโดเมนจะต้องระบุ EPP Key นี้ในแบบฟอร์มขอย้ายโดเมนทุกครั้ง จึงจะทำให้การโอนย้ายโดเมนสำเร็จได้

10. สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนการทำการโอนย้ายโดเมน

ท่านควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนทำการโอนย้ายโดเมนเสมอ
(ก) ตรวจสอบว่าโดเมนยังไม่หมดอายุ และเหลือเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์
(ข) ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนของท่านเอง
(ค) ตรวจสอบอีเมล์ติดต่อต่างๆของโดเมนนั้น ว่าสามารถใช้งานได้
(ง) บางระบบ ต้องตรวจสอบว่าท่านมี Username/Password สำหรับเข้าไปแก้ไขที่ผู้ให้บริการเจ้าเดิม
(จ) ตรวจสอบว่าสถานะของโดเมนที่ Whois ของผู้ให้บริการเจ้าเดิม ว่าสถานะโดเมนเป็น Active หรือ Ok และไม่ใช่ clienttransfer prohibited (เพราะจะทำให้โอนไม่ได้)


Domain Renewal
1. จะมีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ อย่างไรบ้าง

JotDomain.com จะแจ้งเตือนท่าน ทางอีเมล์ของผู้ดูแลโดเมน (Administrative Contact) โดยแบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้ 30, 15, 7 วันก่อนหมดอายุ และ ณ วันหมดอายุ หลังจากนั้นโดเมนก็จะหมดอายุลง โดยบุคคลอื่นสามารถจดโดเมนชื่อนี้ได้

2. จะตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมนได้อย่างไร

JotDomain.com มีบริการ Whois เพื่อตรวจสอบ Contact ต่างๆ ของโดเมนพร้อมทั้งวันเริ่มต้น, วันหมดอายุของโดเมน และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับโดเมนของท่าน เช่น DNS เป็นต้น

3.

ถ้าต้องการต่ออายุ (Renewal) โดเมนทำได้อย่างไร

ท่านสามารถแจ้งต่ออายุโดเมนผ่านระบบ Control Panel ออนไลน์ของเราได้ โดยการ Login เข้าระบบ Panel จากนั้นคลิกลิงค์ PNV Billing System ในช่อง * หมายเหตุ ระบบจะ Redirect ไปที่ PBS PNV Billing System จากนั้นให้ทำการ Login อีกครั้ง และเลือก Renew ชื่อโดเมนจที่ต้องการต่ออายุ หรือท่านสามารถทำขั้นตอนการต่ออายุตามอีเมล์ (E-mail Domain renewal notice ) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่แจ้งไว้ในอีเมล์ แล้ว FAX สลิปการโอนเงินมาที่เบอร์ FAX 0-2717-1199

4. มีค่าต่ออายุโดเมนหรือไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

การต่ออายุโดเมนจะต้องเลือกต่ออย่างน้อย 1 ปี อัตราค่าต่ออายุ สามารถดูได้จากระบบในตอนสั่งซื้อ เมื่อท่านได้ทำการแจ้งต่ออายุโดเมนทางเราจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทางอีเมล์ของท่านที่ได้กรอกไว้สำหรับติดต่อเรื่องค่าใช้จ่าย

5. ถ้าโดเมนหมดอายุแล้ว จะต่อได้หรือไม่

ถ้าโดเมนของท่านหมดอายุลง ท่านยังสามารถต่ออายุตามกระบวนการปกติได้ หากดำเนินการภายในไม่เกิน 15 วัน นับจากวันหมดอายุ แต่ทั้งนี้ JotDomain.com ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ ทั้งนี้ หากต่ออายุในกรณีนี้ไม่ได้ ท่านจะได้รับเครดิต เพื่อจดชื่อโดเมนอื่นแทน

6. ถ้าโดเมนหมดอายุแล้วเกิน 15 วันจะต่อได้หรือไม่

กรณีนี้ ไม่สามารถต่ออายุด้วยวิธีปกติได้ โดยทั่วไป โดเมนจะถูกลบออกจากระบบในเวลา 76 วัน นับจากวันหมดอายุ ท่านจะต้องรอให้ครบกำหนดดังกล่าว จึงสามารถจดชื่อโดเมนใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บุคคลอื่นก็สามารถจดชื่อโดเมนของท่านได้เช่นกัน **ดังนั้นไม่ควรที่ปล่อยให้โดเมนหมดอายุ


Other Information
1. บริษัท แปซิฟิค เนท เวนเจอร์ จำกัด คือใคร ทำธุรกิจอะไร

บริษัทฯ ดำเนินการให้บริการหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต เริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2543 โดยธุรกิจหลักที่ให้บริการได้แก่ ธุรกิจเว็บโฮสติ้ง ในนามของ HostPacific.com

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้บริการกับลูกค้าจำนวนหลายพันราย ทั้งบริษัทมหาชน องค์กรธุรกิจ สมาคมชมรม และบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท

2. ราคาค่าบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในอนาคต

เราจะคงไว้ซึ่งความสามารถทางด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะยังผลให้ราคาของเราอยู่ในจุดที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวะทางการตลาด และอัตราแลกเปลี่ยน


Domain Locked/Unlocked
1. Domain Locked/Unlocked คืออะไร

เมื่อท่าน Whois ชื่อโดเมนของท่านจะปรากฏข้อมูลแสดงสถานะของโดเมนนั้นว่า Registrar-Locked หรือ Active หมายถึง

Status : Clienttransferprohibited คือ สถานะโดเมนเนมถูกล็อคอยู่ ซึ่งสามารถป้องกันการแจ้งย้าย, แก้ไขข้อมูล, DNS จากผู้อื่นได้ Status : Active/OK คือ สถานะโดเมนเนมที่ไม่ถูกล็อค ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการจดทะเบียนโดเมนเนมกับ JotDomain.com ทางบริษัทได้ทำการเซตสถานะโดเมนเนมเป็น clienttransferprohibited สำหรับทุกโดเมนเนม ท่านสามารถแจ้งการ Locked หรือ Unlocked โดเมนได้โดยติดต่อทางเจ้าหน้าที่ support@jotdomain.com


 
 
   
    HOME   |   TRANSFER   |   WHOIS   |   FAQ   |   PANEL   |   CONTACTS    
    Copyright © 2000-2022, Smile Interactive Co.,Ltd. All rights reserved. Terms of Service.
1 Soi Ladprao 17, Ladprao Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Contact Us.